klachtencommissie2018-11-01T08:12:37+00:00

Als patiënt heb je het recht van je zorgverlener de hoogste standaard aan cosmetische zorg te verwachten. Desondanks kunnen van tijd tot tijd na een procedure enkele zorgen of klachten ontstaan. In eerste instantie is het altijd aan te raden deze zorgen kenbaar te maken aan desbetreffende zorgverlener. In het meerendeel van de gevallen zijn de arts en de patiënt in samenspraak met elkaar in staat om het probleem te verhelpen. Als dit echter om wat voor reden dan ook niet mogelijk is en je wilt een formele klacht indienen, dan kunt u overwegen deze neer te leggen bij klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Esthetische Geneeskunde (NVEG).

 

 

Voor het registreren van u klacht, dient u onderstaand formulier zo volledig als mogelijk in te vullen. Een commissie van onafhankelijke en ervaren cosmetisch artsen zullen in samenspraak met een jurist uw klacht bestuderen en, indien geschikt bevonden, deze ook behandelen.


 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je geslacht
manvrouw

Geboortedatum

Je woonadres

Naam en werkadres desbetreffende arts

Emailadres desbetreffende arts

Je cosmetische voorgeschiedenis

Beschrijving klacht

Eventueel vóór en ná foto's

Beschrijving van wat er al gedaan is om de klacht te verhelpen

Welke afspraken heeft u met de arts gemaakt?

Wilt u nog iets kwijt?